Nguyễn Kim Đồng

Kim Đồng (1922-2009) thuộc thế hệ họa sĩ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và cũng là chủ nhiệm khoa sơn mài đầu tiên của khoa Sơn mài – Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và đã có nhiều đóng góp cho việc đào tạo các thế hệ hoạ sĩ sơn mài kế cận.

Trong lần triển lãm mang tên “Sơn Ta” năm 2013, hai bức Mai Châu và Được mùa của ông đã được trưng bày và được coi là mẫu mực về mặt kỹ thuật, thủ pháp sơn mài cũng như năng lực sáng tạo của người nghệ sĩ. Hoạ sĩ đã được ghi nhận bằng Huy Chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam

Mani Foundation © 2023. All Rights Reserved.